Södertälje Brukshundklubb

Patrullhund

Kursplan för Patrullhundkurs

Informationsbroschyrer om Patrullhunden.
Klicka på bilderna och läs...

Om Patrullhunden
PatrullhundbrosI

Ung med Patrullhund
Ung med patrullh

Om våra frivilliga försvarsorganisationer
Fyrahundratusen

 Hundtjänstskolan
Hundtjanstskolan

patrullhundskurssträngnäs

Om Patrullhunden

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation, med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten, samt hundekipage till Krisberedskapsmyndigheten och Statens Räddningsverk.

Patrullhundens främsta uppgift är kortfattat: att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer och föremål i bevakningsområdet. Den ska kunna markera, ta upp och följa spår. Miljö och underlag kan vara mycket varierande.

Krav på hunden:

Hunden skall vara skottfast, ha ett lämpligt hårlag vilket innebär underull och täckhår samt ha en mankhöjd på minst 45 cm.
Hunden skall vara ID-märkt samt vaccinerad enligt gällande SKK bestämmelser, en blandras hund skall ha en tävlingslicens (för certifikatprovet, behövs inte för att gå kursen)
Hunden skall vara röntgad avseende
armbågsleder och höftleder. Godkänd status för höftled (HD) är grad A, B och C och för armbågslederna (AD) grad UA samt 1.

Krav på hundföraren:

Föraren skall vara svensk medborgare och minst 18 år, utbildningsgruppen avgör övre åldersgräns vid nyrekrytering. Maxålder i Hemvärnet är 70 år. Personen skall vara disponibel för tjänstgöring i Hemvärnet vilket innebär att man inte kan ha en annan anställning inom Försvarsmakten.
Personen skall ha den fysiska status som tjänsten kräver samt vara medlem hos Svenska Brukshundklubben eller någon av de andra frivilliga försvarsorganisationerna.
Säkerhetsintervju samt registerkontroll gällande kriminell belastning kommer att göras efter godkänt inträdesprov av den militära myndigheten.

Utbildning av hunden:

Inträdesprovet består av momenten; Tillgänglighet, Samarbete förare/hund, Skottprov, Bevakningsprov samt Bastjänst.

Det finns olika typer av kurser att välja på;

Traditionell kurs:
Den traditionella kursen är upplagd på ett antal halvdagar, t ex vardagskvällar, och heldagar (helgdagar). Fördelningen brukar vara ungefär 20 heldagar och 18 halvdagar. Normalt ingår inga övernattningar förutom vid generalrepetitionen (lördag-söndag) inför certifikatprovet. På grund av det stora antalet resor hålls denna typ av kurs oftast inom ett och samma distrikt.

För deltagande på heldagar (minst 6 timmar) får man som kursdeltagare en så kallad dagersättning samt kostersättning om 146 kr respektive 64 kronor skattefritt samt reseersättning. För övningar understigande 6 timmar utgår reseersättning. Fri kost under generalrepetition och certifikatprov.

Helgkurs:
Helgkursen består av 10-12 helger lördag-söndag med övernattningar.
Deltagarna får fri kost och logi samt dagersättning om 146 kr/dag och reseersättning
.

Internatkurs:
Internatkursen består av tre kursveckor söndag-lördag med tid för egen träning hemmavid mellan kursveckorna. Eftersom det blir få resor har dessa kurser i regel deltagare från flera distrikt.
Deltagarna får fri kost och logi samt dagpenning för vardagar och reseersättning. Dagpenningens storlek utgår från deltagarens sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som fastställs av Försäkringskassan. Har man ingen SGI, t ex studerande och pensionärer, får man minibeloppet 130 kr/dag. Maxbeloppet varierar år från är men är ca 840 kr. Dagpenningen är skattepliktig och normalt dras 30% i skatt.

Efter genomförd kurs genomförs ett certifikatprov under två dagar med en mellanliggande natt. Det består av momenten: Mottagning, Bastjänst, Spårprov, Bevakningsprov samt Patrullering.

Utbildning på hundföraren:

Person som saknar militär utbildning i form av värnplikt, GMU eller liknande skall genomföra GU-F, som är en två veckor lång utbildning avsedd för Hemvärnets specialistbefattningar.
En nyrekryterad hundförare skall gå kursen HFU, hundförarutbildning som är fyra dagar samt introduktionsutbildning under fyra dagar för att kunna tillträda sin befattning.

Det finns två typer av hemvärnsavtal, fyradygnsavtal och åttadygnsavtal. Har man ett åttadygnsavtal deltar man i två krigsförbandsövningar på fyra dagar (normalt en på våren och en på hösten.)
Efter ett fullgjort fyradygnsavtal erhåller hundföraren en premie på 3 500 kr skattefritt och hunden (hundägaren) lika mycket. Efter fullgjort åttadygnsavtal erhåller hundförare och hund 7 000 kr skattefritt vardera.

Det är något i skogen....

Tjänstehund Christine Tjänstehund markering Tjänstehund markering 2