Södertälje Brukshundklubb

Tester/Mentalbana

Läs mer om våra olika tester:  
Valpbeskrivning MV
Mentalbeskrivning hund MH
Mentaltest MT /korning

Anmälningsavgifter

Mentalbeskrivning MH 600 kr
Mentaltest 600 kr
Exteriörbeskrivning
*Görs endast då det utannonserats i förväg.
150 kr
Anmälan till MH & MT görs via SBK Tävling.
 
Anmälningsavgift till MH & MT betalas direkt via SBK Tävling eller
sätts in på plusgiro 1084-3, Södertälje BK.

Anmälan och avgift oss tillhanda senast 3 veckor innan test.

/Jack Russel MV

 

Problem att få till ett MH eller MT?
Hyr klubbens mentalbana!

 

Screen Shot 2019-04-25 at 18.38.11