Södertälje Brukshundklubb

Välkommen att gå kurs på Södertälje BK!

Studiefrämjandet

Här nedan hittar du vårt kursutbud. Under Aktuella kurser hittar du de kurser som är planerade och på gång.
För alla kurser gäller att du måste vara medlem och din hund måste vara fullvaccinerad.
skk:s hemsida finns bra information om vaccinationer m.m. Läs om Medlemskap & avgifter i Södertälje BK.
SBK_logga_Sodertalje

Intresseanmälan kurs

Välkommen att göra en intresseanmälan till våra kurser. Det ger oss en bra förutsättning att ge dig den utbildning du vill/behöver ha för dig och din hund.


 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

Kurser på Södertälje BK

Valpkurs
Kursen vänder sig till Dig med valp 3-7 månader. Vikten läggs vid hur man skapar en god relation och hur man på ett positivt sätt uppfostrar valpen så att den fungerar i det dagliga livet. Teori varvas med praktik.

Unghundskurs
Kursen vänder sig till Dig med unghund 6,7-10 månader. Vikten läggs vid hur man skapar en god relation och hur man på ett positivt sätt uppfostrar unghunden så att den fungerar i det dagliga livet. Teori varvas med praktik.

Grundkurs Allmänlydnad
Kursen vänder sig till Dig med hund från 8 månader och uppåt. Vikten läggs vid hur man skapar en god relation till sin hund och inlärning av grundläggande lydnadsmoment. Teori varvas med praktik. Kursen avslutas med ett avslutningsprov enligt Allmänlydnadspasset.

Fortsättningskurs Allmänlydnad
Kursen vänder sig till Dig som gått grundkurs med godkänt avslutningsprov och som vill befästa och vidareutveckla hundens lydnad och färdigheter. Kursen avslutas med ett avslutningsprov.

Spårkurs
Spår går ut på att en hund, kopplad i spårlina till föraren, följer en markbunden vittring av en människa. I spåret är träpinnar utlagda som hunden ska markera eller ta upp och lämna till föraren.
Hundar tycker vanligtvis att det är intressant att följa spårvittring. Den kopplar då på sina ursprungliga instinkter som handlar om att spåra efter ett byte som kan ge den föda. Som förare är det spännande att följa efter en spårhund. Man inser vilket fantastiskt luktsinne hunden har. Stoppar man själv näsan i backen känner man ingeting av spårdoften. Hunden kan tränas och följa spår som är 10-20 timmar gamla, allt beroende på väderförhållanden och rutin.

Tävlingskurs Appellklass
Kursen är en tävlingskurs och vänder sig till Dig som vill tävla. I appellkursen ingår både lydnad och fältmoment. Fältmomenten är spår, sök eller rapport. Till appellkursen gör man ett inträdesprov för att få en så jämn nivå som möjligt på ekipagen. Målet med kursen är att ekipagen skall starta i appelltävling.

Tävlingskurs Lydnadsklass 1
Kursen är en tävlingskurs och vänder sig till Dig som vill tävla. Till Lydnadsklass 1- kursen gör man ett inträdesprov för att få en så jämn nivå som möjligt av ekipagen. Målet med kursen är att ekipagen skall starta i lydnadsklasstävling.

Kursutbud Rallylydnad

Rallylydnad för Nybörjare
Kursen är en nybörjarkurs och vänder sig till Dig som vill aktivera Din hund. Du bör ha grundlydnad och god kontakt med hunden. Rallylydnad bygger på att hund och förare genomför en bana med 12-15 moment beroende på svårighetsgrad. Varje moment illustreras av en skylt som med text och bild beskriver hur övningen ska genomföras.

Rallylydnad Fortsättningskurs
Kursen är en fortsättning för Dig som genomgått Nybörjarkursen. Du måste ha grundlydnad och god kontakt med hunden. Momenten utökas med ytterligare 15 st. Dessa illustreras av en skylt som med text och bild beskriver hur övningen ska genomföras.

Rallylydnad Avancerad/Mästarkurs
Kursen för Dig som gått Fortsättningskursen. Du måste ha grundlydnad och god kontakt med hunden. Momenten utökas med ytterligare 14 st för Avancerad klass och ytterligare 13 st för Mästarklass. I denna kurs lär Du dig även högerhandling.

Mer om Rallylydnad...