Södertälje Brukshundklubb

Mästerskap 2021

 9-11/7 SM IGP Soffelteå

Championatsmärke

Blir din hund champion så kan du beställa ett championatmärke
Championatmärke

Här är länk till beställningsforumlär på SBK:s hemsida

Regler

Matnyttigt

SBK:s hundförarmärke

IGP & Bruks - Nytt och aktuellt


Nytt inom IGP 2020

År 2020 inför Svenska Brukshundklubben flera nya provformer inom IGP.

Förutom den helt nya uppletandegrenen (StPr) införs även en ny klass inom FH-spåren som heter IFH-V, och den blir ett krav för att få starta IFH-1.

Det blir nu också tillåtet att arrangera prov i enskilda delar av IGP (A-B-C).
Enda begränsningen är att skyddsprov (SPr) bara får arrangeras om någon ytterligare klass arrangeras vid samma prov.

Läs mer

Mer om IGP, BSL,FH mm

Inom Internationall Prövningsordning (IGP) finns några olika 25provformer.

IGP-prov
IGP består av spår, lydnad och skyddsarbete.

BSL (brukshundprov spår lydnad)
Här ingår spår och lydnad.

IGP-FH
Innehåller bara spår och är alltid två dagar i rad.

Här kan du läsa litet mer om IGP-grenarna.
Träningsansvarig på klubben är Tommy Andersson.

Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och tävling

Ett utdrag från Svenska Brukshundklubbens styrdokument Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och tävling

"Utbildning och träning av en hund ska bygga på en förtroendefull relation mellan hund och förare. En sådan relation är en förutsättning för framgångsrik utbildning och grundläggs genom en god uppfostran.

En gammal bevingad devis lyder;
"Där konsten slutar, tar våldet vid…"

Inom Svenska Brukshundklubben är konsten att umgås med, träna och utbilda hundar under ständig utveckling och i vår organisation tar denna konst aldrig slut…!"

Om bruks

Det finns fyra olika grenar inom bruks som du kan ägna dig åt ; spår, sök, rapport och skydds.
När du tävlar på bruksprov så består provet av lydnadsmoment och specialmoment och du tävlar i fyra olika klasser; appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass.
Lydnadsmomenten är lika i alla grenar, medan specialmomenten är det som skiljer mellan grenarna.


SPECIALMOMENT

Spår
Hunden följer ett spår efter en människa och markerar träföremål som spårläggaren lagt ut på när den lade spåret. Spårets längd och ålder är det som i första hand skiljer mellan klasserna. I elitklass måste hunden först hitta spåret inom en ruta som är 30x40 m. Spåret är 1500 m och 100-120 minuter gammalt. Läs mer

Sök
Här ska hunden med hjälp av luftvittring söka efter människor som är gömda inom ett område. Områdets storlek och hur människorna är gömda skiljer mellan klasserna. I elitklass är området 100 x 300 m och en figurant är helt gömd, tex i en övertäckt grop i marken. Läs  mer

Rapport
I den här grenen måste man vara två förare. Hunden skickas mellan de två förarna som står ett antal hundra meter ifrån varandra, oftast i skog. I elitklass springer hunden fyra gånger och totalt över 6 km. Läs mer

Skydds
Här ska hunden utföra sk bitarbete, dvs bita i en skyddsärm på eller agera i munkorg mot en figurant. Det ingår även ett spår, kortare än det som är i grenen spår. I elitklass ingår också ett sökarbete. Läs mer

Patrull
I ska hunden kunna spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde. Läs mer


Gemensamma moment
I appellklass och lägre klass ingår också budföring, den ser likadan ut oavsett vilken gren du tävlar i. Budföring går till så att hunden skickas från föraren till en annan, av arrangören utsedd, person.

I högre klass och elitklass ingår momentet uppletande av föremål, också det är likadant oavsett gren. Här ska hunden hitta ett antal föremål som är utlagda inom ett 50x50 m stort område.

LYDNADSMOMENT
I alla klasser ingår också lydnadsmoment, som t ex gå fot, komma på inkallning, apportera, hoppa, krypa och ligga plats. Momenten blir litet svårare för varje klass.

Nos Kali Lager13 Sasha (2)