Södertälje Brukshundklubb

Bokningsförfrågan

Bokningsförfrågan - observera att det är en förfrågan

 

 
 

  

  

  

Klubben eller delar av klubben kan bokas för träning eller liknande.
Alla förfrågningar om bokningar gör du via ett formulär.
Kontrollera att det är ledigt innan du gör en förfrågan.
Förfrågan om bokning ska göras senast 6 veckor före arrangemanget.

Vid frågor rörande större aktiviteter, kontakta oss via mail: 
bokningar.sodertaljebk@gmail.com.

Södertälje BK:s medlemmar har alltid rätt att vistas på området, använda toaletter m.m. Området vid mh-banan omfattas därför inte i hyreslistan (gäller ej vid MH, MT). Självklart måste hänsyn tas av Södertälje BK:s medlemmar till den aktivitet som pågår.
Klubben hyrs ej ut till privata kurser och utbildningar.

PLANSKISS