Södertälje Brukshundklubb

Jakten på kongen
7 augusti 2019 på Södertälje Brukshundklubb

Välkommen på en inofficiell tävling i specialsök i momenten sök i byggnad och utomhus.Kongsök
Måldoft är kong classic – röd kong.
Domare: Maria Gabrielsson & Pernilla Rask
Klubbens servering är öppen. Betalning görs via swish.

Information och tider:
Sök i byggnad: 0-4 gömmor/sökområde, man får inte gå tillbaka om man lämnar ett område
Sök utomhus: 0-4 gömmor/område, man får inte gå tillbaka om man lämnar ett område.

Vid denna tävling kommer vi att kvittera om det är korrekta fynd. Vid eventuell felmarkering ges minuspoäng men man får fortsätta att söka. Vid tre felmarkeringar bryts söket och hela söket i aktuellt område underkänns.

Förkunskapskrav: påbörjat sin träning i specialsök vad gäller doftsäkerhet, markering och söksystem. Hunden ska även kunna hålla en belöningssignal men vid denna tävling är det tillåtet att belöna inne i sökområdet om så önskas.
Doftbild: röd kong ca 0.2 mm-1cm

Samling och lottning av startordning
16.45 incheckning på Södertälje BK
          Ta med vaccinationsintyg.
17.00 Banvandring och start.

Anmälan & avgift
Anmälan öppnar 10/6 och sista anmälningsdag 1/7 via klubbens formulär.
Max 25 platser.

Startavgift 300:- betalas efter bekräftad plats till klubbens pg 1084-3 och förutom ditt namn skriver du jakten på kongen 7/8. Vid överanmälan kommer platserna att lottas.