Södertälje Brukshundklubb

Om Patrullhunden

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation, med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten, samt hundekipage till Krisberedskapsmyndigheten och Statens Räddningsverk.

På Södertälje BK utbildar vi Patrullhundar till Försvarsmakten (FM-hund). Patrullhundens främsta uppgift är kortfattat: att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer och föremål i bevakningsområdet. Den ska kunna markera, ta upp och följa spår. Miljö och underlag kan vara mycket varierande. 

forsvmaktshund sbk  Duochdinhundgornytta tjhungdom  raddningshund hundtjanstskolan
Försvarsmaktshund Du och din hund gör nytta Ung med patrullhund Räddningshund Hundtjänstskolan

 Broschyrerna finns att läsa hos Svenska Brukshundklubben


Vilka hundar är lämpliga som Patrullhundar?
Friröntgade höfter (A eller B) samt armbågar utan anmärkning. Helt skottfasta, vara godkänd i appellklass. Hunden ska låta sig hanteras av andra människor. Mankhöjd (enligt rasstandard) ska vara minst 45 cm. Hunden ska ha lämpligt hårlag och underull, den ska klara av kyla. Vara svenskägd och ID-märkt.

Vilka förare är lämpliga?
Vara fullt frisk med en god grundkondition (3km/18 min). Vara/bli medlem i Svenska Brukshundklubben. Ha lätt för att samarbeta i grupp. Ha mycket fritid och vara engagerad och med ett bra lokalsinne. Vara intresserad av att teckna kontrakt med Försvarsmakten. Godkänd disponibilitetskontroll (vara ägare till hunden/ ha fullmakt att teckna kontrakt) samt ej vara kriminellt belastad.

Krav som ställs på hund för att bli antagen till utbildning:
Vara minst 1 år gammal vid kursstart. Inte visa aggressivitet mot andra hundar eller människor. Visa intresse att registrera avvikelser i närområdet. Försäkrad. Ha god kondition. Vara fullt frisk (inte beroende av medicin). Vaccinerad enligt gällande tävlingsbestämmelser.

Utbildningen:
Tar 6-12 månader. Kursen startar efter godkänt inträdesprov. Utbildningskontroll under kursens gång. Minst en övernattning i fält med övning. Uppnå godkänd lydnad i bruksprovens lägre klass - med tillägg Fritt följ men utan Apportering och Kryp. Hunden får vara minst 18 mån och högst 5 år vid certprovet. Föraren ska ha gjort TFU-G innan certprov om värnplikt saknas.

Det är något i skogen....

Tjänstehund Christine Tjänstehund markering Tjänstehund markering 2