Södertälje Brukshundklubb

Anmäla till tävling

Anmäla till tävling
Du anmäler till tävling via SBK Tävling. För att kunna anmäla till tävling behöver du ett konto i SBK Tävling. Länk till SBK Tävling

Skapa ett konto i SBK Tävling
Här kan du se en film om hur du skapar ett konto i SBK Tävling.
Om du betalar via giro sätter du in avgiften på vårt Plusgirokonto 1084-3.

Kontaktperson
Tävlingssekreterare är Carita Tallstrand, som du också kan kontakta via mail.


  Anm.avg Varav central administrativ
avgift/anmälan
Bruksprov:    
Appellklass 300 kr 35 kr
Lägre, högre, elit 350 kr 50 kr
BH-prov 300 kr 35 kr
IGP/BSL/FH 350 kr 50 kr
IPO Nordic Style 400 kr 50 kr
SM 600 kr 60 kr
Lydnadsklass:    
Startklass 150 kr 35 kr
Klass 1 & 2 250 kr 50 kr
Klass 3  300  kr 50 kr
SM  600 kr 60 kr
Rallylydnad:     
Alla klasser   150 kr 35 kr
SM 600 kr 60 kr 

För inomhustävlingar gäller att arrangören kan ta ut ett tillägg upp till 25 kr

Observera att anmälan och avgiften skall vara arrangören tillhanda senast 3 veckor innan arrangemanget. Det innebär att avgiften måste vara bokförd på vårt tävlingskonto senast 3 veckor innan tävlingsdagen. Eftersom tävlingar ofta är på lördagar och söndagar så måste avgiften i praktiken vara bokförd sista bankdagen innan anmälningstiden gått ut, i regel fredag.
Regler: Du kan se samtliga tävlingsregler på SBK:s hemsida.