Södertälje Brukshundklubb

Anmälningsavgifter

Mentalbeskrivning MH 600 kr
Mentaltest 600 kr
Exteriörbeskrivning
*Görs endast då det utannonserats i förväg.
150 kr
Anmälan till MH & MT görs via SBK Tävling.
 
Anmälningsavgift till MH & MT betalas direkt via SBK Tävling eller
sätts in på plusgiro 1084-3, Södertälje BK.

Anmälan och avgift oss tillhanda senast 3 veckor innan test.

Regler & Bestämmelser

MH & MT:
* Vid mentalbeskrivning eller mentaltest får inte dräktig tik delta vid någon tidpunkt efter det att parning skett.
* Doping av hund regleras av Statens Jorbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur. Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom SKK-organisationen i Nationellt dopingreglemente för hund.
* Deltagande hunds ägare eller förare ska vara medlem i klubb inom SKK-organisationen (SKK och/eller SBK)
* I de fall hunden genomfört BPH, ska minst 6 veckor förflyta mellan beskrivningstillfällena.
MH mentalbeskrivning:
* Maximering av antal hundar är 8 per beskrivare och dag.
* Vid uppfödar-MH är det godkänt att ta hela kullen vid ett tillfälle. Efter godkännande av aktuell beskrivare kan antalet maximeras till 10 hundar per dag.
* Hund från 12 månaders ålder (uppnått samma dag eller tidigare)
* Tik som löper får ej delta.
* MH innefattas av gällande bestämmelser för Öron och Svanskupering (SKK:s Allmänna regelverk)
MT mentaltest:
* Hund från 18 månaders ålder (uppnått samma dag eller tidigare)
* För godkänd mentaltest krävs att hunden:
*

Erhållit + 300 poäng och inte kryssats i någon ruta med kursiverad text. Förutom minimipoängen ska poängfördelningen minst vara 50 poäng i del 1 (Samarbete - Uthållighet) samt minst 215 poäng på resterande del i protokollet.

* Hunden kan uppnå ett "Väl godkänt" resultat, vilket innebär 480 poäng eller högre.
* För godkänd exteriörbeskrivning krävs att hunden erhållit kryss i rutan Godkänd (motsvarar Good vid kvalitetsbedömning)

 


Läs mer om mentalbeskrivning MH    Läs mer om mentaltest MT