Södertälje Brukshundklubb

Anmälningsavgifter

Mentalbeskrivning MH 600 kr
Mentaltest 600 kr
Exteriörbeskrivning
*Görs endast då det utannonserats i förväg.
150 kr
Anmälan till MH & MT görs via SBK Tävling.
 
Anmälningsavgift till MH & MT betalas direkt via SBK Tävling eller
sätts in på plusgiro 1084-3, Södertälje BK.

Anmälan och avgift oss tillhanda senast 3 veckor innan test.

Regler & Bestämmelser