Södertälje Brukshundklubb

Medlemskap & Avgifter

OBS! Enligt kongressbeslut 2017 höjs förbundsavgiften fr.o.m. 2018-01-01 med 20 kr.
Avgiften till SBK blir 400 kr.
Som medlem i Svenska Brukshundklubben betalar man för två medlemskap. Ett förbundsmedlemskap och ett medlemskap i lokalklubb (Södertälje BK) eller rasklubb som tillhör SBK (se nedan). Förbundsmedlemskapet måste alltid vara giltigt, går det ut "försvinner" övriga medlemskap. Du har bara ett förbundsmedlemskap och kan till det koppla flera medlemskap i lokalklubbar eller rasklubbar.
I ditt medlemskap ingår en personolycksfallsförsäkring.
SBK:s hemsida hittar du mer information om vad som ingår: Medlemserbjudanden, Medlemstidning m.m.
Har du frågor om ditt medlemskap, skicka ett mail till Carina.
 
Kom ihåg att oavsett vilket medlemskap du har är klubben "Din klubb" och alla har vi samma rättigheter och skyldigheter. 
 
720 kr/år: Ordinarie medlem
Du är ny medlem i Svenska Brukshundklubben/Södertälje BK och betalar förbundsavgift+lokal avgift.
320 kr/år: Ordinarie medlem /klubb
Du har ett medlemskap i någon av SBK:s rasklubbar (se nedan) eller i någon annan brukshundklubb, där förbundsavgiften är betald. Ange ditt 6-siffriga medlemsnummer när du ansöker om medlemskap. Du har sedan samma medlemsnummer i alla klubbar du är med i.
150 kr/år: Familjemedlem
Du bor på samma adress som en ordinarie medlem i Södertälje BK. Ange medlemsnumret när du ansöker om medlemskap. Du betalar ingen förbundsavgift och du får inte tidningen Brukshunden.
300 kr/år: Ungdomsmedlem
Ett bra alternativ för dig som är mellan 7-25 år. Läs mer om Ungdomsmedlemskap hos Sveriges Hundungdom SHU.
 

Medlemsansökan

Medlemsavgiften betalas till plusgirokonto 61 20 95-0, Södertälje BK.
Fält märkta * är obligatoriska uppgifter.


 

 

 

 

  


 

Mina sidor

Ändra din adress, skriv ut ditt medlemsbevis eller avsluta ditt medlemskap. Dina sidor ger dig åtkomst till dina egna uppgifter i Svenska Brukshundklubbens medlemssystem.
Läs mer....
tidn_brukshunden_476x235-width476