Södertälje Brukshundklubb

Kursanmälningar via Studiefrämjandet (du kommer till en sida hos vår samarbetspartner Studiefrämjandet)

Anmälan till kurser där anmälan går via vår samarbetspartner Studiefrämjandet:
- Fortsättningskurs med tävlingsinriktning
- Fritt följ-kurs
- Specialsökskurs
- Vardagslydnad


Hundmänniskabakifrån

Pågående kurser - till vissa är det möjligt att ansluta senare, är du intresserad av det kan du skicka mail till hus.sodertalje.bk@gmail.com
- Brukslydnadskurs
-
Mondioringlydnad och hopp - introkurs
Nosework - nybörjarkurs
- Nosework, fortsättningskurs 2
- Tävlingslydnad - Startklass och klass 1
- Valpkurs
- Vardagslydnad

När du anmäler dig till en kurs hos oss, och om du inte är medlem innan

Fyll i ansökan om medlemskap 

Olika medlemskap och avgifter

Som medlem i Svenska Brukshundklubben betalar man för två medlemskap. Ett förbundsmedlemskap och ett medlemskap i lokalklubb (t ex Södertälje BK) eller rasklubb som tillhör SBK (se nedan). Förbundsmedlemskapet måste alltid vara giltigt, går det ut "försvinner" övriga medlemskap. Du har bara ett förbundsmedlemskap och kan till det koppla flera medlemskap i lokalklubbar eller rasklubbar.

I ditt medlemskap ingår en personolycksfallsförsäkring.
SBK:s hemsida hittar du mer information om vad som ingår: Medlemserbjudanden, Medlemstidning m.m.

Kom ihåg att oavsett vilket medlemskap du har är klubben "Din klubb" och alla har vi samma rättigheter och skyldigheter. 
 
720 kr/år: Ordinarie medlem
Du är ny medlem i Svenska Brukshundklubben/Södertälje BK och betalar förbundsavgift+lokal avgift.
320 kr/år: Ordinarie medlem /klubb
Du har ett medlemskap i någon av SBK:s rasklubbar (se nedan) eller i någon annan brukshundklubb, där förbundsavgiften är betald. Du har sedan samma medlemsnummer i alla klubbar du är med i.
150 kr/år: Familjemedlem
Du bor på samma adress som en ordinarie medlem i Södertälje BK. Ange medlemsnumret när du ansöker om medlemskap. Du betalar ingen förbundsavgift och du får inte tidningen Brukshunden.
300 kr/år: Ungdomsmedlem
Ett bra alternativ för dig som är mellan 7-25 år. Läs mer om Ungdomsmedlemskap hos Sveriges Hundungdom SHU.
 Förbundsavgiften är fr.o.m 180101 400 kr.